Zmiana czasu - Co to jest i na czym polega?

Zmiana czasu, znana również jako przesunięcie czasu, to praktyka polegająca na przestawieniu zegarków o godzinę do przodu na wiosnę (przesunięcie czasu letniego) i o godzinę do tyłu jesienią (przesunięcie czasu zimowego). Ma to na celu dostosowanie się do zmieniających się warunków oświetleniowych w ciągu roku.

Przesunięcie czasu było wprowadzone w wielu krajach na całym świecie, w tym w większości państw europejskich, od lat 70. XX wieku. Idea wynikała z dążenia do oszczędzania energii i lepszego wykorzystania naturalnego światła w określonych porach roku.

Główne cele zmiany czasu to:

1. Oszczędność energii: Przesunięcie czasu letniego miało na celu wykorzystanie dłuższych dni do tego, aby ludzie korzystali z naturalnego światła i ograniczali korzystanie z energochłonnych źródeł sztucznego oświetlenia.

2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego: Przesunięcie czasu letniego miało na celu wydłużenie jasnych wieczorów, co przyczyniało się do poprawy widoczności na drogach i potencjalnie zmniejszało ryzyko wypadków drogowych.

3. Poprawa stylu życia: Dłuższe i jaśniejsze wieczory w okresie przesunięcia czasu letniego mogą dostarczać więcej czasu na aktywności rekreacyjne i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Mimo tych zalet, zmiana czasu spotykała się również z pewnymi kontrowersjami i krytyką. Krytycy twierdzili, że zmiana czasu może wpływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi, zaburzając ich naturalny rytm dobowy i powodując problemy ze snem. Istnieją również badania sugerujące, że przesunięcie czasu może mieć negatywny wpływ na produktywność i efektywność w niektórych dziedzinach życia.

Ze względu na różne opinie i kontrowersje związane z przesuwaniem czasu, niektóre kraje rozważają zmianę swojej polityki czasowej lub całkowite zaniechanie tej praktyki. Decyzje w tej sprawie zazwyczaj zależą od preferencji społeczeństwa, analiz naukowych oraz innych czynników ekonomicznych i społecznych.

Zmiana czasu w Polsce

W Polsce, jak w większości krajów, tradycyjnie zmiana czasu odbywała się poprzez przestawienie zegarków o godzinę do przodu na czas letni i o godzinę do tyłu na czas zimowy.

Przesunięcie na czas letni (wiosenne) odbywało się zwykle w ostatnią niedzielę marca. O godzinie 2:00 rano zegarki były przestawiane o godzinę do przodu, czyli na 3:00 rano. W wyniku tego przesunięcia, poranki stawały się ciemniejsze, ale wieczory wydłużały się, zapewniając więcej światła dziennego w okresie popołudniowo-wieczornym.

Przesunięcie na czas zimowy (jesienne) miało miejsce w ostatnią niedzielę października. O godzinie 3:00 rano zegarki były przestawiane o godzinę do tyłu, czyli na 2:00 rano. Efektem tego były jaśniejsze poranki, ale wcześniejsze i krótsze wieczory.

Czy zmiana czasu w Polsce zostanie zniesiona?

W Polsce przesunięcie czasu, zarówno na czas letni, jak i zimowy, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez Unię Europejską.

W 2019 roku Parlament Europejski podjął decyzję o zaniechaniu przesuwania czasu w Unii Europejskiej po 2021 roku. Nastąpiły dalsze analizy i konsultacje, aby ocenić wpływ tej zmiany na różne aspekty społeczne, zdrowotne i gospodarcze.

Prace związane z zaniechaniem dokonywania zmiany czasu opóźniły się. Obecnie Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim UE kontynuowanie obowiązujących (starych) regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego do roku 2026 włącznie.

Warto śledzić informacje na temat polityki czasowej, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że decyzja w tej sprawie może ulec zmianie w przyszłości na poziomie krajowym lub unijnym.